Tillstånd- och tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen

Bergman + Kjellberg står under Finansinspektionens tillsyn, verksamheten är tillståndspliktig. Du kan läsa mer om våra tillstånd på Finansinspektionens hemsida:

www.fi.se
Box 6750 113 85 Stockholm Telefon 08-787 80 00

Tillstånd

2008-02-13 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare. 2005-10-14 Förmedling av fondandelar, försäkringsförmedlare. 2005-10-14 Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser.

Juridisk information

Bergman & Kjellberg Investeringsrådgivning AB 556677-6802 Kungsgatan 4B 111 43 Stockholm

Bolaget har upprättat en manual, riktlinjer samt policy kring:

  • Kontroll av anställd och försäkran från anställd
  • Klagomålsansvarig och klagomålsrutiner
  • Information och dokumentation
  • Penningtvättsinstruktioner
  • Finansiell rådgivning till konsumenter

Registreringsmyndighet

Bolagsverket 851 81 Sundsvall Telefon 060-18 40 00 www.bolagsverket.se/

Klagomålsansvarig

Lars Bergman Kungsgatan 4B 111 43 Stockholm