Bakgrund Om oss Kunden Affärsmodell Kontakt

All avkastning till dig!

01

Bakgrund

Forskning visar att investerare (professionella såväl som icke-professionella) inte får hela den avkastning som den finansiella marknaden ger.

Höga förvaltningskostnader äter upp en stor del av avkastningen. Godtyckliga investeringsbeslut hos investeraren och skadliga affärsmodeller hos rådgivare försämrar avkastningen ytterligare. För att fånga hela avkastningen på den finansiella marknaden krävs en professionell standard på förvaltningen.

B+K
02

Om oss

I samråd med Sveriges ledande expertis har B + K sedan 2005 utvecklat och förfinat ett placeringssystem som skapar förutsättning för högsta möjliga avkastning utan onödiga risker.

Placeringssystemet bygger på principer och metoder som har stöd i prisbelönt finansiell forskning. Användandet av en regelbaserad stringent investeringsprocess tar bort irrationella investeringsbeslut.

Genom att använda Bergman + Kjellbergs placeringssystem kan våra kunder sätta en professionell standard på förvaltningen av allt kapital oavsett ursprung (privat, företagsägt, pensionskapital).

03

Kunden

Våra kunder är kapitalstarka företagsägare med en komplex förmögenhetsstruktur. De har valt B + K som rådgivare för att det inte är lönsamt att sätta upp en egen förvaltningsorganisation. Våra kunder vill behålla fullt fokus på den egna verksamheten.
04

Affärsmodell

Fee-only är en affärsmodell som innebär att vi enbart får ersättning direkt av kund. Affärsmodellen är en garanti för oberoende och transparens och undanröjer de intressekonflikter som finns hos andra rådgivare.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för ett personligt möte.

05

Kontakt

Lars Bergman Lars Bergman lars@bergmankjellberg.com +46 707 885 823
Jonas Kjellberg Jonas Kjellberg jonas@bergmankjellberg.com +46 707 885 826

Kontor

Kornhamnstorg 59 111 27 Stockholm